אני מצהיר כי נרשמתי לאתר 'הידעת?' מרצוני החופשי, וכי התוכן המוצג בפני אינו פוגע ברגשותיי. אני מעוניין/ת לראות ולקרוא את התוכן המוצג בפני ואני עושה זאת להנאתי האישית בלבד. אני מודע/ת לכך שבמידה ואאפשר לילדים מתחת לגיל 18 לראות את התוכן המוצג בפני, אוחזק אחראי/ת למעשה זה באופן אישי ולא אוכל להאשים את בעלי האתר ו/או את המפעילים אותו. אני מסכים בזאת לקבל מאתר 'הידעת?' את התכנים באשר הם.

 

המערכת רשאית לאפשר לפרסם באתר מוצרים או שירותים או מידע אחר ע"י צד שלישי שהינו "פרסומת" כפי שנהוג ברשת האינטרנט. במקרה זה ישמש האתר כ"פלטפורמה" להבאת הפירסומים ו/או הפרסומת. מובהר כי אין אתר 'הידעת?' יישא בכל אחריות לתכנים שבפרסומות כאמור ולתוכן שהוכן ע"י צד שלישי, ואין מי ממפעילי או צוות האתר נושאים באחריות מסוג כלשהו לכל טענה, לרבות בדבר אי עמידת צד שלישי בכל התחייבות ו/או בנאמר ב"פרסומת" או בכל טענה הנוגעת לטיב השירותים, אשר נובעים מיחסים שבין נותן שירות למקבל השירות.

הנני מאשר להנהלת האתר לשלוח לי מפעם לפעם דואר פרסומי.

 

תוכן באתר המועלה ע"י הגולשים

אתר וצוות 'הידעת?' לא יישאו בשום תביעה ולא יהיו אחראים בעוון כל תוכן שיפורסם באתר והוגדר כ'תוכן גולשים'. גולש שהעלה תוכן כלשהו לאתר מצהיר בזאת שהוא בעל האחריות הבלעדית לכל תביעת צד שלישי שעשויה להגרם בשל התכנים שהעלה לאתר. הגולש מצהיר כי ידוע לו שלאחר העלאת התכנים רשאים אתר וצוות 'הידעת?' לעשות בהם ככל העולה על רוחם לרבות שכתוב, העלאה לאתר אחר הנושא שם מתחם אחר, עריכה וכל שינוי אחר וכי לא יהיו לו כל טענות על כך.

– אין להעלות לאתר תכנים בעל אופי מיני בוטה

– אין להעלות תכנים המפרים זכויות יוצרים

– אין להעלות תכנים מזיקים, תכנים פוגעניים או פוגעים ברגשות הציבור

המערכת שומרת לעצמה את הזכות לסנן כל תוכן שהועלה ע"י הגולשים עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

מערכת האתר מאפשרת לגולשיה להעלות תכנים שונים לדפים שונים באתר. העובדה שפלטפורמת האתר מקשרת לתכנים שונים ברשת המועלים ע"י גולשים אינה מהווה הסכמה לחוקיותם בכל היבט פרטיות או קניין רוחני שהוא.